Wadowickie Centrum Kultury już po raz X zaprosiło dziecięce i młodzieżowe zespoły artystyczne działające przy szkołach podstawowych, gimnazjach i placówkach kultury na Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych - Wadowice 2009. W dniach 25 - 26 marca 2009r. Gminę Brzeźnica reprezentowały: zespół taneczny "Butterfly" z Gimnazjum w Brzeźnicy - przygotowany przez p. Dorotę Bernaś, zespół taneczny "Dance step" z GOKSiR w Brzeźnicy - przygotowany przez p. Joannę Szewczyk i zespół muzyczny "Alibi" z GOKSiR w Brzeźnicy. Nasi reprezentanci nie zajęli czołowych miejsc, ale godnie reprezentowali naszą gminę.

.