Zuzann Wędzicha maxi1

Zuzanna Wędzicha

Pedagog, harcmistrz, prezes Stowarzyszenia „Nasz dom – nasze Wielkie Drogi”, członek Towarzystwa Przyjaciół Skawiny oraz Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, autorka wierszy i piosenek, malarka. Urodzona w Szczebrzeszynie, na stałe zamieszkała w Wielkich Drogach, gdzie z jej inicjatywy otwarto Izbę Regionalną w 1974 roku. Za wieloletnią pracę i działalność społeczną na rzecz regionu otrzymała Srebrny Krzyż za zasługi dla Ziemi Krakowskiej, a z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Skawiny otrzymała medal 600-lecia miasta Skawiny. Pierwsze wystawy swoich prac plastycznych zorganizowała w Szczebrzeszynie, do którego powróciła w 1988 roku. Zainicjowała wówczas powstanie Małej Galerii Roztocze, a w 2002 r. przyczyniła się do otwarcia Muzeum Regionu. W 2007 roku powróciła do Małopolski. Tutaj maluje pejzaże, portrety, kwiaty i obrazy użytkowe, a także pisze wiersze.

 

FOTOGALERIE:

FINISAŻ WYSTAWY I WIECZOREK LITEARCKI W BRZEŹNICY

WYSTAWA PRAC

WYSTAWA PRAC ARTYSTÓW GMINY BRZEŹNICA

 

.