Centrum Kultury administruje następującymi obiektami na terenie gminy Brzeźnica:

- Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy

- Izba Regionalne Doliny Karpia w Brzeźnicy

- Dom Polsko-Słowacki w Marcyporębie  (przysiółek Bachorowice)

- Wiejski Dom Kultury w Marcyporębie

- Wiejski Dom Kultury w Tłuczani

- Wiejski Dom Kultury w Wyźrale

- Wiejski Dom Kultury w Nowych Dworach

- Wiejski Dom Kultury w Sosnowicach

- Wiejski Dom Kultury w Paszkówce

- Wiejski Dom Kultury w Chrząstowicach

- Dom Strażaka w Łączanach

- Dom Strażaka w Bęczynie