Armia wolontariuszy Oliwiera Koman z Wadowic wkracza do Brzeźnicy. Dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza Adama Lenarta ruszamy z kiermaszem ciast, który odbędzie się 18 grudnia 2022 r. w naszej parafii.

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy serdecznie zaprasza dzieciaki z rodzicami, dziadkami czy opiekunami na Mikołajkowy spektakl "Stuk puk... Idą Święta".

Serdecznie zapraszamy na grudniowe Muzyczne Spotkanie z Filharmonią Krakowską.

Wójt Gminy Brzeźnica, Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, Koło Gospodyń Wiejskich w Kopytówce, Ochotnicza Straż Pożarna w Kopytówce oraz Stowarzyszenie "Nowoczesna Gospodyni" serdecznie zapraszają na uroczyste spotkanie przedświąteczne TRADYCJA STOŁU WIGILIJNEGO, które odbędzie się 11 grudnia 2022 r. o godz. 15.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopytówce.

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy serdecznie zaprasza 29 listopada 2022 r. na kolejny pokaz filmowy w naszej FILMOTECE ARCYDZIEŁ.

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy organizuje XIX Przegląd form plastycznych "W tradycji Bożonarodzeniowej - symbole świąt". Tym razem tematem przeglądu jest BOMBKA ŚWIĄTECZNA dla Oliwierka.

Gratka dla miłośników teatru! Już 3 grudnia 2022 r. zapraszamy na spektakl teatralny EMIGRANCI Sławomira Mrożka w reżyserii Tadeusza Hankiewicza.

ZP.1/PROW/2022       Brzeźnica, dnia 02.12.2022 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań poprzez zagospodarowanie terenu przy ul. Wadowickiej w miejscowości Wyźrał ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP00444475/01 z dnia 2022-11-17

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.12.2022r. w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Utworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań poprzez zagospodarowanie terenu przy ul. Wadowickiej w miejscowości Wyźrał” z podziałem na części: Część I - Zagospodarowanie terenu przy ul. Wadowickiej w miejscowości Wyźrał, Część II – Dostawa krzeseł bankietowych – znak ZP.1/PROW/2022 Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, ul. Krakowska 107, 34-114 Brzeźnica, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje następujące informacje po otwarciu ofert:

 


Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

 

Firma Remontowo – Budowlana

Andrzej Mrowiec

ul. Spokojna 9

34-114 Brzeźnica

295 212,89

60 m-cy

 

Firma Usługowo – Handlowa Produkcyjna

„TRANSKOP” Łukasz Sopicki

Jaroszowice 176

34-100 Wadowice

241 238,43

60 m-cy

 

GREEN GARDEN

Bachowice ul. Na Wzgórzach 34

34 – 116 Spytkowice

281 424,00

60 m-cy

 

Firma STAR Ewa Chmura

ul. Warszawska 87

33 – 240 Żabno

287 551,23

60 m-cy

Część I - Zagospodarowanie terenu przy ul. Wadowickiej w miejscowości Wyźrał

 

Część II – Dostawa krzeseł bankietowych

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

 

Firma Usługowo – Handlowa Produkcyjna

„TRANSKOP” Łukasz Sopicki

Jaroszowice 176

34-100 Wadowice

36 715,50

36 m-cy

 

GREEN GARDEN

Bachowice ul. Na Wzgórzach 34

34 – 116 Spytkowice

32 103,00

36 m-cy

3.

MEXTRA SP. Z O.O.

ul. Szkolna 15

47 – 225 Kędzierzyn Koźle

33 794,25 

 1. m-cy

 

Otrzymują: Dyrektor Centrum Kultury

    1. https://www.ckbrzeznica.pl/przetargi i Promocji w Brzeźnicy

    2. https://miniportal.uzp.gov.pl/ Kazimierz Mostowik

    3. https://bip.malopolska.pl/ckpwbrzeznicy

    4. a/a

  

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań poprzez zagospodarowanie terenu przy ul. Wadowickiej w miejscowości Wyźrał” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00444475/01 z dnia 2022-11-17

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, ul. Krakowska 107, 34-114 Brzeźnica występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak. ZP.1/PROW/2022 informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn.: „Utworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań poprzez zagospodarowanie terenu przy ul. Wadowickiej w miejscowości Wyźrał” kwotę 276 000,00 zł brutto w tym:

- Część I - Zagospodarowanie terenu przy ul. Wadowickiej w miejscowości Wyźrał – 232 212,00 zł

- Część II – Dostawa krzeseł bankietowych – 43 788,00 zł

 

 

Dyrektor Centrum Kultury

i Promocji w Brzeźnicy

Kazimierz Mostowik

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

"Utworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań poprzez zagospodarowanie terenu przy ul. Wadowickiej w miejscowości Wyźrał"

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 2a do SWZ Cz.I Formularz ofertowy

Załącznik nr 2b do SWZ Cz.II Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie z art. 125 ust.1

Załącznik nr 4a - Projekt umowy cz.I

Załącznik nr 4b - Projekt umowy Cz.II

Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie art. 117 ust.4

Załącznik nr 6 do SWZ Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 7 do SWZ Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 8 do SWZ Wykaz osób

Załącznik nr 9 do SWZ Wykaz dostaw

Identyfikator postępowania

 

Dokumenty załącznika nr 1a

Opracowanie projektowe

Przedmiar robót

PZT i przekroje

SST Zagospodarowanie terenu Wyźrał 2022

 

Dokumenty załącznika nr 1b

Opis przedmiotu zamówienia cz.2 krzesła

 

Poczuj magię Świąt z Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy i weź udział w WARSZTATACH PIECZENIA PIERNIKÓW.

Zapraszamy do zapoznania się z godzinami rozpoczęcia przesłuchań uczestników GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO dla szkół podstawowych 20 listopada 2022 r. w sali widowiskowej CKiP w Brzeźnicy.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach zaprasza drużyny ze szkół z Gminy Brzeźnica do udziału w XI Gminnym Mikołajkowym Turnieju Sprawnościowym, który odbędzie się 2 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 w hali ZSP Łączany.

 

Serdecznie zapraszamy na listopadowe Muzyczne Spotkanie z Filharmonią Krakowską.

 

Wójt Gminy Brzeźnica, Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy oraz PUKS "Pobiedr" w Paszkówce serdecznie zapraszają na uroczyste obchody Święta Niepodległości 11 listopada 2022 r. od godz. 8.00.

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy serdecznie zaprasza dzieci do 6 roku życia z Gminy Brzeźnica do udziału w XIX Gminnym Konkursie Recytatorskim "GŁOS PRZEDSZKOLA", który odbędzie się 4 grudnia 2022 r. w sali widowiskowej CKiP w Brzeźnicy.

Zapraszamy na chińskie ćwiczenia dla zdrowia i długowieczności TAO YIN / QIGONG w Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy zaprasza na jesienny koncert "RETROSPEKCJA akustycznie".

Serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy prac uczestników konkursu plastycznego "Pani Jesień".

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy serdecznie zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych do udziału w Gminnym Konkursie Recytatorskim, który odbędzie się 20 listopada 2022 r. w sali widowiskowej CKiP w Brzeźnicy.