Plener Artystyczny w Marcyporębie, realizowany w dniach 23-27 sierpnia 2021 r., to kolejny etap projektu pod nazwą: Polsko-Słowacki folklor wspólnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym.

W jego ramach chcemy przybliżyć mieszkańcom obu partnerskich gmin walory przyrodnicze, historię i dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Uczestnicy pleneru gościć będą w Domu
Polsko - Słowackim w Marcyporębie. W ramach warsztatów plenerowych, poprzez twórczość malarską i rękodzieło będą utrwalać piękne i unikatowe krajobrazy, przyrodę, zabytki architektury ziemi Brzeźnickiej. W celu przybliżenia wartości kulturowych, regionalnych i historycznych planowana jest również dla uczestników tego wydarzenia wycieczka po Dolinie Karpia. Uwieńczeniem pleneru będzie poplenerowa wystawa powstałych dzieł wykonanych przez uczestników, którą będzie można zobaczyć w Galerii Polsko – Słowackiej w Brzeźnicy.