Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy jest organizatorem Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Pleneru Plastycznego "MAŁOPOLSKA OCZAMI ARTYSTÓW".

Będzie się on odbywał od 8 do 14 sierpnia 2022 r. w Domu Polsko-Słowackim w Marcyporębie (Bachorowicach).