Galeria Polsko-Słowacka w Brzeźnicy

Czynna w godzinach otwarcia Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.

W sali galerii odbywają się wystawy malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii, itp. oraz  spotkania, konferencje, pokazy.

Projekt pn. "Utworzenie Galerii polsko-słowackiej,  jako kreatywnej przestrzeni działalności"

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%

oraz  z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.