Zajęcia stałe organizowane przez Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy mają charakter otwarty. 

Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.) na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w imprezach i zajęciach oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania przez Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji działalności CKiP oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz CKiP związane z prowadzoną działalnością.

 

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w zajęciach stałych organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.

 

Zapisy przyjmują pracownicy Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy

tel. 33 8792-093

 

PONIEDZIAŁEK

 

Zajęcia muzyczne:

- indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych

- indywidualna nauka gry na instrumentach strunowych

- indywidualna nauka gry na instrumentach dętych

15.00 - 18.45 Instruktor: Sławomir Kowalczyk (sala 8)

 

Zajęcia wokalne:

- nauka śpiewu dla dzieci i młodzieży

16.15 - 19.15 Instruktor: Ewa Jakóbik (sala 7)

- zajęcia indywidualne - 14.00 - 17.00

- zajęcia grupowe - 17.00 - 17.45

- zajęcia indywidualne - 17.45 - 18.30

 

Zajęcia tenisa stołowego:

17.30 - 19.00 Instruktor: Sylwia Szafran (sala 4)

 

Sensoplastyka:

16.15 - 17.00 ostatni poniedziałek miesiąca Prowadzący: NIKUSIOWO (sala 4)

 

WTOREK

 

Zajęcia muzyczne:

- indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych

- indywidualna nauka gry na instrumentach strunowych

14.00 - 19.45 Instruktor: Beata Jędra (sala 8)

 

Zajęcia taneczne: 

16.15 - 19.00 Prowadzi: Szkoła Tańca MAGIC DANCE (sala widowiskowa)

- Mini Disco (3-5 lat) - 16.15 - 17.00

- Junior Dance (6-12) - 17.00 - 18.00

- Latino solo, Taniec Towarzyski i Użytkowy - 18.00 - 19.00

 

ZETFIT Monika Giza  zapisy tel. 506 021 035

17.00 - 18.00 - Zumba Kids (4-6 lat) CKiP Brzeźnica (sala taneczna 4)

18.00 - 19.00 - Zumba Kids Junior (od 7 lat) CKiP Brzeźnica (sala taneczna 4)

19.00 - 20.00 Zumba Ritmo Brazil młodzież i dorośli CKiP Brzeźnica (sala taneczna 4)

20.15 - 21.15 Strong Nation CKiP Brzeźnica grupa początkująca (sala taneczna 4)

 

ŚRODA

 

Zajęcia plastyczne:

- sekcja plastyczna dla dzieci KREATYWNYM BĄDŹ

14.30 - 17.30 Instruktor: Gabriela Suter (sala plastyczna 4)

- grupa młodsza (5-7 lat) - 14.30 - 15.45

- grupa starsza (8-12 lat) - 16.00 - 17.30

 

Zajęcia flamenco dla dzieci:

15.00 - 16.00 Instruktor: Marzena Lipińska (sala widowiskowa)

 

Zajęcia Młodzieżowej Telewizji Internetowej MTvB:

Instruktor: Aleksandra Bulek (sala 7)

zajęcia według ustalonego harmonogramu z grupą

 

Zajęcia Baletu:

17.40 - 18.40 Instruktor: Aleksandra Paluch (sala taneczna 4)

 

Zajęcia - Chińskie ćwiczenia TAO-YIN/QIGONG:

19.00 - 20.00 Instruktor: Marek Nawracaj (sala taneczna 4)

 

Spotkania Klubu Seniora:

I środa miesiąca - 12.00 - 14.00 (Izba Regionalna Doliny Karpia w Brzeźnicy)

 

ZETFIT Monika Giza  zapisy tel. 506 021 035

19.00 - 20.00 - Slow Fit Zdrowy kręgosłup dorośli WDK Sosnowice

 

CZWARTEK

 

Zajęcia muzyczne:

- indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych

- indywidualna nauka gry na instrumentach strunowych

13.15 - 20.00 Instruktor: Beata Jędra (sala 8)

 

Zajęcia wokalne:

- nauka śpiewu dla dzieci i młodzieży

14.00 - 19.15 - zajęcia indywidualne Instruktor: Ewa Jakóbik (sala 7)

 

Zajęcia teatralne dla dzieci:

16.00 - 18.30 Instruktor: Dorota Daszkiewicz (Galeria Polsko-Słowacka)

- grupa młodsza (5-7 lat) - 16.00 - 17.00

- grupa starsza (8-12 lat) - 17.00 - 18.30

 

Zajęcia plastyczne dla dorosłych:

17.30 - 19.00 Instruktor: Jadwiga Gołębiewska (sala 4)

 

Anna Hadyniak-Pogwizd  zapisy tel. 694 699 988

19.00 - 20.00 - Zumba młodzież i dorośli CKiP Brzeźnica (sala taneczna 4)

 

ZETFIT Monika Giza  zapisy tel. 506 021 035

20.15 - 21.15 - Strong Nation dorośli CKiP Brzeźnica (sala taneczna 4)

 

PIĄTEK