Uczestnicy Karpiowych Podróży z Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy 11 sierpnia 2021 r. wzięli udział w warsztatach przyrodniczych, które prowadził Marcin Karetta – ornitolog, edukator i fotograf, który nieustannie pasjonuje się i zachwyca polską przyrodą, roślinami, ptakami, owadami.

Nasi podróżnicy odwiedzili staw Przeręb w Przeciszowie, gdzie mieli okazję zobaczyć piękno przyrody i niesamowite okazy różnych gatunków fauny i flory w blasku  słonecznych promieni. Czapla siwa, łabędź niemy, perkoz dwuczuby, rybitwa białowąsa, perkozek, ważki, żaby, grzebieńczyk wodny, kotewka orzech wodny, rzęsa, szuwar to tylko niektóre przyrodnicze perełki Doliny Karpia, którymi mogli zachwycać się wycieczkowicze.

Projekt realizowany w ramach operacji pod nazwą: Organizacja wydarzeń
kulturalno-artystycznych promujących i upowszechniających
dziedzictwo kulturowe rybołówstwa pod nazwą Karpiowe podróże.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Zapraszamy do naszej fotogalerii, tam zdjęcia ukazujące piękno przyrody Przeciszowa.